Vbočený palec / Hallux valgus /

Je nejčastější deformitou prstů nohy, která trápí nejen ženy, ale čím dál častěji i muže či dokonce mládež. 


Upozornění
Tento text obsahuje názory a myšlenky autora. Účelem článku je poskytnout k uvedenému tématu všeobecný informativní přehled. Informace byly čerpány z otevřených zdrojů s přihlédnutím na osobní zkušenosti. Vzhledem k rozsahu popisovaného problému a nutnosti individuálního přístupu k problematice, autor odmítá jakoukoliv odpovědnost za riziko selhání či poškození, které by mohlo vzniknout v případě aplikace uvedeného do praxe.

Hallux valgus je nejčastější deformitou prstů nohy, která trápí nejen ženy, ale čím dál častěji i muže či dokonce mládež. Příčiny vzniku jsou různé, mohou být bud vrozené nebo získané. Významnou roli hraje genetika, na vině však může být i anatomická stavba samotného palce, ovlivněná vrozenou odchylkou, zraněním či onemocněním. Vbočený palec se objevuje většinou v souvislosti s plochovbočenou a příčně plochou nohou. 

Palec je ze své osy, vychýlen k druhému prstu, tedy vbočen směrem ke střední ose nohy. Uchýlením palce je částečně odhalen kloub 1. nártní kosti. Vlivem tlaku na okostnici tato zbytní. Kloub se stává větším, noha se rozšiřuje a tím se zvyšuje i tlak na něj. Zbytněním kloubu rovněž dochází k limitu rozsahu jeho pohybu. Místo je pak citlivé a bolestivé.

Slabost vazového a svalového aparátu nohy, což má za následek větší míru pronace, podélné a příčné plochonoží. Takto se změní osa nohy, většinou se projevuje i změna postavení kolen a nohy se dostanou do postavení písmene X. Váha těla při odvalu kroku takto oslabené nohy jde příliš přes palec, který směřuje mimo osu pohybu a ten se díky celodenní zátěži vychyluje.

Jak to vypadá v praxi? Osa nohy prochází přes střed kolene na kořen druhého prstu. Odval nohy začíná na patě, kde jde do supinace, následně přes vnější hranu na celou nohu, zde dochází k pronaci a krok opouští přes všechny prsty, kdy palec jako poslední – odrazový. (řekli jsem si před asi třemi obrazy) Kromě neutrálního postavení, tedy takové, kdy je vše relativně v ose, známe i postavení pronační nebo supinační.

Změna osy postavení vlivem pronace a podélného plochonoží-v prvé řadě je třeba rozlišovat tyto dva pojmy, neboť tímto se popisuje jiná část nohy. Při pronaci hovoříme o postavení kotníku, který směřuje dovnitř. Zatím co když se bavíme o podélném plochonoží, tak hodnotíme stav plantární části nohy, tedy plosku. Je však třeba si uvědomit, že noha nemusí být podélně plochá, aby byla pronační, ale je pravidlem, že když je noha podélně plochá, tak je vždy pronační.

Pokud bychom se měli nyní podívat na získané deformity při noze pronační nebo ploché, tak zde hraje zásadní roly změna osovosti odvalu a tlaku. Vlivem poklesu kotníku dovnitř, tedy pronace se funkčně zkrátí délka hlezenní kosti, a to má za příčinu vytočení kolene na střed. Můžeme pozorovat tzv. nohy do X. Pohyb s nohama do X je zátěží pro kotníky a kyčelní klouby, jednostranně přetěžuje kolenní vazy. Aby tento pohyb tak náročný nebyl, vytočíme špičky nohou od sebe a tím srovnáme osu pohybu kolene a rozsah kyčlí optimálněji směrem pohybu. Takto jsme však docílili toho, že se změnilo postavení prstů mimo osu pohybu a palec při odrazu, tedy v momentu největšího zatížení, směřuje mimo osu pohybu. Vlivem váhy a času si toto postavení získává natrvalo.

Další příčinou vbočeného palce je nevhodná obuv. Nesprávná konstrukce a úzká špice obuvi vychyluje palec z normální polohy. Pokud k takové botě přidáte ještě podpatek vyšší než 2 cm, váha těla více působí na předonoží. Čas a váha způsobí, že palec příjme tvar špičky obuvi.

Jak to vypadá v praxi? Noha při optimálním postavení stojí na třech bodech – pata, kloub malíku a kloub palce. Jejich vzájemné propojení nám tvoří tři nožní klenby. Klenby mají za úkol pružit a tím tlumit. Systém pružení se však odráží ve změně velikosti nohy, a to nejen co do délky, ale i do šířky (slide – šipky na noze, foto rozbité boty). Svou velikost mění každá noha, a to díky pohybu kloubů, vazů a svalů, které nám tvoří klenby. Rozsah změny velikosti je dán vazivem a svalovou dispozicí.Při tomto je nutné si uvědomit fázi kroku, kdy jedna noha je stojná, ta pruží a druhá švihová, neboli mimo podložku a tedy odlehčená, nepružící. Krok spočívá v tom, že přenáším celou naši tělesnou váhu z jedné nohy na druhou.

10 000 kroků/den

Asi mnozí z vás znají tuto aplikaci a při tomto zvuku se vám rozjasní tvář s pocitem zvládnutého úkolu. Při tomto zvuku je však neméně nutné si uvědomit, že právě jedna noha 10 000 krát přenesla celou vaši tělesnou váhu a odvinula se přes palec. 10 000 krát změnila svůj tvar, svou velikost a pokud byla obuta, jako že zřejmě ano, tak 10 000 krát se při změně velikosti opřela do konstrukce boty. A zde je právě důležité, jaký tvar obuvi máme a jak velký rozsah změny velikosti naše noha činní.

Změnu velikosti nohy vůči konstrukci boty si můžeme sami ověřit. Za jak dlouho myslíte, že se malíček prodře ven z boty? Druhého dne po obutí to nebude, tak např. za rok? … tedy asi 330x jsem za ten rok slyšel oslavnou fanfáru za splnění cíle 10 000 kroků, ale chudák můj malík se za tu dobu víc než 3 milionkát vlivem změny tvaru opřel o konstrukci boty, než si konečně udělal svůj životní prostor tím, že se protrhl ven …… no jo, ale co boty z kterých se za celou dobu jejich životnosti prsty ven nevyklubou? …. U palce toto samozřejmě platí taky, akorát ten díky své větší mohutnosti se většinou z boty nevyklube.

 

Ochrana proti vzniku vad nohou.

Nejlepší ochrana je prevence. Vzniku mnohých vad je možno zabránit, uvědomíme-li si co je způsobuje a tuto příčinu odstraníme. Prospěšná jsou cvičení na posílení svalstva nohy.

 

Konzervativní léčba

Ortopedické pomůckou jsou velmi důležitou pomůckou, jak mají v názvu. Jejich efekt je znatelný, napomáhají srovnat osy k normálu. Rád přirovnávám pronaci nohou k podhuštěnému kolu. Jízdou na takovémto kole se sice dostaneme z bodu A do bodu B, ale s jakým úsilím? Vynaložená energie je mnohem větší než při správném nahuštění a bude nás ta jízda bavit?

Souhlasím s tvrzením, že bez posílení svalstva nohy nedocílíme u některých problémů trvalejších výsledků. Ale tak jak běžec neuběhne 1 maraton ze dne na den, my nedocílíme tíženého výsledku, tím že pouze začneme cvičit. I zde to vyžaduje čas a píli. Ortopedické pomůcky nám tedy pomáhají dostat se k tíženému cíli. Tak jako ne všichni máme ambice a předpoklady uběhnout 1 maraton, ne všichni jsme schopni cvičením posílit svalstvo nohy až do požadovaného výsledku a pro ty se stává ortopedická pomůcka jedinou a trvalou volbou.

Konzervativní léčbou je nutné započít již v raném stadiu deformity.

Pokud ke korekci nedojde v čas, deformita se prohlubuje a může se stát fixní, což vede k omezení přirozeného pohybu. Noha je základna, na které stojíme, proto její nesprávná funkce může mít vliv na funkční řetězce celého těla ve vyšších částech, koleno, kyčel, pánev, páteř. U léčby Hallux valgus je včasný zásah obzvláště důležitý, neboť od určitého stádia už konzervativní léčba nepomůže. Fyziologicky je to již nemožné v případě příliš zbytnělé tkáni nebo výrůstkům.

 

Konzervativní léčba Hallux valgus skrze nápravu funkce nohy, zlepšením postavení.

Z logiky věci nám tedy vyplývá, že v prvé řadě bychom měli dbát na podporu nohy, aby byl odval co nejvíce v ose, tedy používání ortopedických či ortopedicky tvarovaných vložek. Vlivem podpory vnitřní podélné klenby nedochází k takové pronaci. Rovněž tímto vlivem je noha stabilnější proti změně svého rozměru. Stejnou funkci má podpora příčné klenby, díky které se bez doprovodné bolesti noha vměstná do užší obuvi a nedochází k otlakům a zbytnění tkání v přednoží, v místě vbočeného palce a malíku.

Pro léčbu nebo i prevenci přes den nabízíme řadu meziprstních korektorů a bandáží. Zde je však třeba si uvědomit vhodnost použití s ohledem na prostředí. Tak např. meziprstní korektor nebude fungovat v úzkých lodičkách, kde se přednoží sotva vejde bez tohoto korektoru. Každá ortopedická pomůcka funguje pouze v případě, že ke své funkci má požadovaný prostor.


030 BANDÁŽ HALLUX VALGUS NOČNÍ

Na domácí léčbu je vhodná Noční bandáž 030. Jednoduchým způsobem vytvoříme požadovaný tlak pouze na palec. Není však podmínkou s ní spát. Je pravdou, že při aplikaci na prst máme zhoršenou mobilitu, ale klidně můžeme aplikovat při sledování oblíbeného seriálu a pokud se s touto „palečnicí“ nevyspíme, tak na noc sundat …026 BANDÁŽ HALLUX VALGUS DENNÍ

026 Bandáž Hallux valgus denní
– velmi oblíbený produkt zvláště u fyzioterapeutů, neboť vytváří požadovaný a regulovatelný tah na palec zpět do osy, a přitom nelimituje pohyb. Lze přirovnat k tapingu palce.


 • 29. 09. 2023
  • veľmi rýchle dodanie
   kvalitné výrobky
 • 25. 09. 2023
  • Cenovo prístupný
   Rýchle dodanie.
   Kvalitný tovar
 • 14. 09. 2023
  • Som spokojná
 • 05. 09. 2023
  • Ocenujem kvalitne pomocky a ich sucasne nazorne ukazky pouzitia na You Tube.
 • Veľkoobchod

 • Rady a tipy

 • Ako nakupovať

Spoločnosť svorto s.r.o.

Firma bola založená skúsenými a odborne vzdelanými pracovníkmi v roku 1991 ako združenie fyzických osôb. V roku 1999 došlo k transformácii na svorto s.r.o. Od začiatku činnosti sa zaoberáme výrobou a distribúciou ortopedických a športových vložiek do obuvi, ďalej výrobou a distribúciou ortopedických pomôcok, polotovarov pre protetiku a doplnkov obuvi pre zdravú pohodlnú chôdzu. Na český a slovenský trh dodávame tiež široký sortiment športových vložiek, polotovarov a technológií francúzskej firmy Sidas a ohrevných produktov firmy Therm-ic.

viac
Svorto