Spoločnosť svorto s.r.o.

Firma bola založená skúsenými a odborne vzdelanými pracovníkmi v roku 1991 ako združenie fyzických osôb. V roku 1999 došlo k transformácii na svorto s.r.o. Od začiatku činnosti sa zaoberáme výrobou a distribúciou ortopedických a športových vložiek do obuvi, ďalej výrobou a distribúciou ortopedických pomôcok, polotovarov pre protetiku a doplnkov obuvi pre zdravú pohodlnú chôdzu. Na český a slovenský trh dodávame tiež široký sortiment športových vložiek, polotovarov a technológií francúzskej firmy Sidas a ohrevných produktov firmy Therm-ic.

Ďalšou činnosťou, pri ktorej spolupracujeme s odbornými ortopedickými a rehabilitačnými lekármi, sú opravy a úpravy sériovej a ortopedickej obuvi a zhotovovanie individuálnych a ortopedických vložiek na predpis lekára. Okrem tradičných technológií ponúkame aj vložky vyrobené podľa 3D odtlačku zákazníka. Vo svojej firemnej predajni na adrese Tylovo nám. 4, Praha 2 - Tylova pasáž ponúkame kompletný sortiment našich výrobkov.

Výrobky svorto s.r.o. sú distribuované do zdravotníckych predajní, zariadení a lekární po celej Českej a Slovenskej republike. Časť produkcie je exportovaná do niekoľkých európskych i mimoeurópskych krajín.

História spoločnosti

Rodinná tradícia, na ktorú naša firma svorto s.r.o. nadväzuje, začala v časoch prvej republiky založením obuvníckej živnosti pánom Bedřichom Smetákom (1870-1960), obuvníkom, vyučeným ako inak než vo Viedni. Pán Smeták sa ako jeden z prvých v Prahe začal zaoberať výrobou ortopedickej obuvi v spolupráci so zakladateľom odboru ortopédie pánom prof. Záhradníčkom.

Svorto
SvortoBedřich Smeták (1870-1960) s manželkou Máriou Smetákovou rodenou Maredovou (1881-1959).
Svorto

Na fotografii vľavo je vidieť „Salón ručne šitej obuvi„ pána Bedřicha Smetáka (1870-1960) na Václavskom námestí č.p.55. (Dnešný č.p. 47) nad hotelom Jalta. Fotografia je zo 14. 9. 1937 v deň úmrtia T. G. Masaryka. Muž v popredí má otvorené noviny s touto smutnou správou na titulnej strane. Vpravo firemný korešpondenčný lístok.

Po roku 1948 bol režimom nútený obmedziť svoju živnosť na opravy a predaj obnosenej obuvi. Výroba novej obuvi mu nebola povolená v dôsledku prídelového systému materiálov. Prednosť mali národné podniky. V roku 1956 sa z nariadenia ONV musel presťahovať do pridelených priestorov v Ružovej ulici č. 10 (vtedy Praha III), kde si privyrábal k svojmu dôchodku vo výške 180 Kč mesačne takmer až do svojej smrti. Dožil sa 89 rokov.

SvortoV tradícii pokračoval aj jeho syn Josef Smeták (1902-1975) na fotografii vyššie s manželkou Annou Smetákovou rodenou Minárová (1913-1991).
SvortoPrvý obchod Jozefa Smetáka na Smíchove v Preslovej ulici č.p. 13.
Svorto

Od marca roku 1936 bola otvorená predajňa na rohu Karlova námestia a Žitnej ulici č.2 v Prahe II., ku ktorej sa bohužiaľ nezachovala fotografia. Na obrázku je firemná vizitka s adresou obchodu a dieľnou v Sadskej pri Prahe, kde bolo zamestnaných vyše 25 ľudí.

Na ďalšej fotografii si môžete prezrieť živnostenský list vydaný magistrátom Hlavného mesta Prahy pánovi Josefovi Smetákovi v máji 1936. Josef Smeták bol členom spolku obuvníkov v Prahe s členským číslom 46-II-2216 (995).

Dňa 28. 3. 1947 bol na základe dekrétu ustanovený podľa §11 vládneho nariadenia z 13. 6. 1939 č. 269 sb. stálym súdnym znalcom pre krajské a ním podriadené súdy so sídlom v Prahe pre odbor: ľahšia ortopedická obuv. Tiež spolupracoval so známymi ortopédmi (prof. Hněvkovským a prof. Pavlánským).

Svorto

Ďakovný list adresovaný Josefovi Smetákovi od pani Hany Benešovej, manželky prezidenta Dr. Eduarda Beneša, zaslaný 14. 6. 1945 - mesiac po skončení 2. svetovej vojny a po návrate pána prezidenta do vlasti.

Po februári 1948 bola v decembri toho istého roku na firmu Josefa Smetáka zavedená tzv. nútená národná správa, bol zabavený všetok majetok, vybavenie dielní a obchodov vrátane tovaru a firma "DOBROVOĽNE" začlenená do komunálneho podniku Ústredná nákupna hl. m. Prahy. Josef Smeták bol prevedený do pracovného pomeru ako zamestnanec "SVOJEJ" prevádzky na rohu Žitnej ulice a Karlovho námestia. Po cca 2 rokoch mu bolo oznámené, že nemôže pracovať na rovnakom pracovisku, ktoré mu predtým patrilo a v rámci Komunálneho podniku (neskôr Kožiarskeho), bol prevedený do funkcie príjemcu opráv obuvi a presúvaný na rôzne prevádzky po celej Prahe.

V roku 1968 nastúpil na dnes už neexistujúce Krajské protetické pracovisko v Prahe 6 na rohu ulíc Milady Horákovej a Pelléovej ulice (tzv. Špejchar).

SvortoNa fotografii z roku 1968 kolektív protetického pracoviska na Prahe 6. Josef Smeták prvý sprava.
SvortoJosef Smeták pri výstupnej kontrole kvality obuvi v n.p. Svit Gottwaldov okolo roku 1966.

V roku 1969 tu nastúpil aj jeho syn Josef Smeták (1943), ktorý sa vyučil obuvníkom v n. p. Svit vo vtedajšom Gottwaldove, kde po vyučení pracoval v modelárne a tiež ako výstupný kontrolór pri výrobe obuvi. Pri zamestnaní tu vyštudoval Strednú priemyselnú školu kožiarsku.

V roku 1979 sa stal vedúcim protetického oddelenia ortopedickej obuvi v Prahe 2, Ke Karlovu 11, kde pracoval až do roku 1991. Potom sa svojím synom Radkom Smetákom (1972) a kolegom Ľubošom Vrbom (1953), ktorí tiež pracovali v odd. ortopedickej obuvi a sú absolventmi Strednej priemyselnej školy kožiarskej v Zlíne, založili firmu, ktorá najprv fungovala pod názvom "Združenie živnostníkov S + V" a venovala sa opravám a úpravám štandardnej a ortopedickej obuvi, výrobe ortopedických vložiek a pomôcok.

Svorto

Fotografia, ktorú venoval Prezident Václav Havel Josefovi Smetákovi v roku 1999 za dodané ortopedické vložky.

V roku 1999 došlo k transformácii na firmu svorto s.r.o. Od začiatku činnosti sa firma zaoberá výrobou a distribúciou ortopedických, športových a sériových vložiek do obuvi, ďalej výrobou a distribúciou ortopedických pomôcok, ortopedických vložiek, zdravotných vložiek pre ploché nohy a pätnej ostrohy, korektorov, podpätníkov, bandáží, srdiečok, gélových vložiek, protiskluzových nesmekov, pätičiek, masážnych, gélových a silikónových vložiek, tiež polotovarov pre protetiku a doplňky obuvi pre zdravú pohodlnú chôdzu. Výrobky sú distribuované do väčšiny zdravotníckych predajní, zariadení a lekární v ČR. Časť produkcie je exportovaná do niekoľkých európskych i mimoeurópskych krajín. www.svorto.cz

Činnosťou, pri ktorej spolupracujeme s odbornými ortopedickými a rehabilitačnými lekármi sú opravy a úpravy sériovej a ortopedickej obuvi a zhotovovanie individuálnych ortopedických vložiek na predpis lekára. Novinkou firmy sú vložky vyrábané v odtlačkovej forme na zariadení francúzskej výroby firmy SIDAS, tvarované presne podľa odtlačku chodidla nohy priamo na nohu zákazníka.

Na českom a slovenskom trhu výhradne zastupujeme francúzsku firmu PODIATECH SIDAS MEDICAL. Ponúkame jej sortiment ortopedických a športových, sériových i individuálnych vložiek, technológie pre tvarovanie vložiek na mieru, technológie pre úpravu a tvarovanie lyžiarskej obuvi a zariadenia pre analýzu nôh www.podiatech.sk

SvortoSídlo firmy Průběžná 30, Praha 10 po rekonštrukcii 2013

SvortoVýroba firmy v Otrokoviciach prestavba a prístavba skladovej haly 2012-2020


Výroba firmy v Otrokoviciach - rekonštrukcia a výstavba novej skladovej haly 2021


 • 18. 06. 2024
  • Rýchle dodanie, produkty super Nožičky nebolia v práci, aj palček sa... Viac
 • 17. 06. 2024
  • Rýchle dorucenie
 • 12. 06. 2024
  • Kvalitné produkty, vložky mi veľmi pomohli
 • 11. 06. 2024
  • Veľmi rýchle doručenie a spokojnosť s objednaným tovarom.
 • Veľkoobchod

 • Rady a tipy

 • Ako nakupovať

Spoločnosť svorto s.r.o.

Firma bola založená skúsenými a odborne vzdelanými pracovníkmi v roku 1991 ako združenie fyzických osôb. V roku 1999 došlo k transformácii na svorto s.r.o. Od začiatku činnosti sa zaoberáme výrobou a distribúciou ortopedických a športových vložiek do obuvi, ďalej výrobou a distribúciou ortopedických pomôcok, polotovarov pre protetiku a doplnkov obuvi pre zdravú pohodlnú chôdzu. Na český a slovenský trh dodávame tiež široký sortiment športových vložiek, polotovarov a technológií francúzskej firmy Sidas a ohrevných produktov firmy Therm-ic.

viac
Svorto